Tora-portion: Gud hang på et træ

Hvis en mand findes skyldig til døden og bliver henrettet, og du hænger ham på et træ,  må liget ikke hænge på træet natten over, men du skal begrave det samme dag; for den, der er hængt på et træ, er en Guds forbandelse, og du må ikke gøre det land urent, som Herren din Gud vil give dig i eje. (5 Mos 21,22-23) Ugens portion: 5 Mosebog 21,10-29,15 Denne Tora-portion er fyldt af spændende, voldsomme og sjove […]

Gud vil udvælge et sted, hvor han skal tilbedes

Ugens portion: 5. Mosebog 11,26-16,20 Israelitterne står i Jordan, og de er endnu ikke kommet ind i det lovede land. De er et udvalgt og helligt folk, derfor skal de leve efter Guds forskrifter: a) De må ikke tage landets guder til sig b) de må ikke spise bestemte dyr c) de skal eftergive gæld hver 7. år d) give tiende e) tre gange om året skal de komme til Gud, og så skal der festes. Det […]

Velsignelse eller forbandelse?

Se, jeg stiller jer i dag over for velsignelsen og forbandelsen, velsignelsen, hvis I lytter til Herren jeres Guds befalinger, som jeg giver jer i dag, og forbandelsen, hvis I ikke lytter til Herren jeres Guds befalinger, men viger fra den vej, jeg i dag befaler jer at vandre ad, og følger andre guder, som I ikke før har kendt (5. Mos 11,26-28) Ugens portion: 5. Mos 11,26-16,17 Velsignelsen eller forbandelsen? Det er de to udfald ugens […]