5871675d7b7f6103e35c6c88

Frederik
Frederik er 23 år gammel, læser teologi på Menighedsfakultetet og er tidligere missionspilot. Nu arbejder han som koordinator for Missionspiloterne.