Gud vil udvælge et sted, hvor han skal tilbedes

Ugens portion: 5. Mosebog 11,26-16,20 Israelitterne står i Jordan, og de er endnu ikke kommet ind i det lovede land. De er et udvalgt og helligt folk, derfor skal de leve efter Guds forskrifter: a) De må ikke tage landets guder til sig b) de må ikke spise bestemte dyr c) de skal eftergive gæld hver 7. år d) give tiende e) tre gange om året skal de komme til Gud, og så skal der festes. Det […]

På vandring med Gud

Dengang Farao lod folket gå, førte Gud dem ikke ad vejen til filistrenes land, skønt det var den korteste; for Gud tænkte: »Bare folket ikke fortryder og vender tilbage til Egypten, når de oplever krig.« Derfor førte Gud dem ad en omvej gennem ørkenen til Sivhavet. (2. Mosebog 13,17-18a) Ugens portion: 2. Mosebog 13,17-15,26 Israelitterne er på vandring, væk fra Egypten, væk fra slaveriet og undertrykkelsen. Men hvor skulle de gå hen? Det er en vidunderlig tekst, […]

Tora-portion: Hvad er din mission og har du Gud med i det?

Om morgenen tog Jakob den sten, han havde stillet som hovedgærde, rejste den som stenstøtte og hældte olie over den. Han gav stedet navnet Betel. Tidligere hed byen Luz. Så aflagde Jakob et løfte: »Hvis Gud er med mig og bevarer mig på denne rejse og giver mig føde og klæder, og hvis jeg vender tilbage til min fars hus i god behold, så skal Herren være min Gud;  stenen her, som jeg har rejst som stenstøtte, […]